"Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa" J. Słowacki
602-736-576

KIEDY DO LOGOPEDY?

KIEDY DO LOGOPEDY?

Od najwcześniejszych lat dziecka należy zwracać uwagę na ważny element rozwoju psychofizycznego malca, jakim jest mowa. Bez poprawnej komunikacji dziecko nie może rozwijać się prawidłowo. Należy koniecznie udać się do logopedy, gdy u  dziecka zaobserwuje się następujące symptomy:

U dziecka do 12 miesięcy:

•    nie gaworzy
•    nie reaguje na dźwięki otoczenia
•    nie rozumie i nie wykonuje prostych poleceń
•    nie mówi prostych sylab np.: ta-ta, pa-pa, ma-ma, ba-ba.

U dziecka do 2 roku życia:

•    nie mówi prostych słów i nie łączy wyrazów
•    nie naśladuje odgłosów zwierząt i otoczenia
•    mówi mało i niechętnie

U dziecka do 3 roku życia:
•    język „wchodzi” między zęby przy wymowie głosek ś, ź, ć, dź lubs, z, c, dz
•    oddycha przez usta, buzia jest ciągle otwarta
•    pije z butelki lub ssie smoczek
•    nie buduje zdań

U dziecka do 4 roku życia:

•    mowa jest niezrozumiała dla otoczenia
•    nie wymawia głosek s, z, c, dz ,zastępując je głoskami ś, ź, ć, dź
•    ma trudności z nazywaniem przedmiotów
•    nie buduje zdań
•    ma trudności z zapamiętywaniem wyrazów, zdań, wierszyków

U dziecka do 5 roku życia:

•    nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż
•    nie podnosi czubka języka do podniebienia
•    nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby
•    myli podobnie brzmiące głoski i wyrazy np.: półka – bułka, koza- kosa, Tom – dom
•    w wypowiadanych zdaniach pojawiają się błędy gramatyczne
•    przekręca trudne wyrazy

U dziecka do 6 roku życia:

•    nie wymawia poprawnie głoski r oraz innych głosek
•    nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby i głoski
•    nie różnicuje głosek
•    nie rozumie kontekstu sytuacyjnego
•    w wypowiedziach ustnych i pisemnych pojawiają się błędy gramatyczne
•    przekręca długie wyrazy


Z wady wymowy się nie wyrasta!

Często słyszymy: ,,poczekaj, on z tego wyrośnie…” – jednak to zdanie nie ma żadnych podstaw naukowych, ponadto nie ma nic wspólnego z  prawidłowym rozwojem psychofizycznym dziecka. Niepodjęta w porę terapia logopedyczna utrwala wadę wymowy, a w szkole powoduje trudności w czytaniu i w pisaniu oraz może być przyczyną zaburzeń emocjonalnych u dziecka. Wady wymowy, które nie zostaną zredukowane do lat 6, często
w momencie rozpoczęcia nauki, stają się przyczyną frustracji i zniechęcenia do obowiązku szkolnego. Rodzi to w dziecku nieśmiałość, lęk, zamykanie się w sobie z powodu braku sukcesów w nauce. W okresie do lat 6 dziecko powinno mieć opanowaną prawidłowo realizację wszystkich głosek języka polskiego.