"Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa" J. Słowacki
602-736-576

OFERTA

OFERTA

Konsultacje i jednorazowe porady.

WyMowa to miejsce przyjazne wszystkim małym pacjentom. Zapewniam miłą i przyjazną atmosferę, ćwiczenia odbywają się w formie zabawy pod okiem wykwalifikowanego i zaangażowanego w pracę z dziećmi logopedy.

Diagnoza neurologopedyczna – ocena rozwoju komunikacji językowej oraz funkcji poznawczych

Diagnoza neurologopedyczna niemowląt
Warunkiem prawidłowego rozwoju mowy jest dojrzewanie odruchów:
ssania i połykania, szukania, kąsania, wymiotnego, otwierania ust, wysuwania języka, wargowego, żuchwowego.
Podczas badania neurologopeda sprawdza prawidłowość ww. odruchów, budowę aparatu mowy, ocenia oddychanie, sposób przyjmowania pokarmów, określa stopień rozwoju najwcześniejszych umiejętności komunikacyjnych.

Terapia neurologopedyczna – niwelowanie zaburzeń neurologopedycznych u dzieci i dorosłych w zakresie:

 • afazji
 • dyzartrii
 • jąkania
 • dysfagii
 • zaburzeń mowy u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • z niedosłuchem

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje m.in. następujące elementy: Wywiad z rodzicami , badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta, orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu fonematycznego.
Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii, ustalam terminy zajęć oraz podaję zalecenia do pracy w domu.

Terapia logopedyczna

Terapia wad wymowy – korekcja nieprawidłowej wymowy głosek, ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny.
seplenienie (sygmatyzm) – nieprawidłowa realizacja sz,ż, cz,dż; ś,ź,ć,dź, s,z,c,dz

 • kappacyzm/gammacyzm – wadliwa wymowa k i g
 • lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l
 • reranie (rotacyzm) – wadliwa wymowa głoski r
 • rynolalia (nosowanie) – nosowa wymowa głosek ustnych i odwrotnie
 • mowa bezdźwięczna

Stymulowanie rozwoju mowy:

U dzieci poniżej normy rozwojowej, jak i u dzieci w normie, w celu usprawnienia i rozwijania kompetencji komunikacyjnej.

Wczesna interwencja logopedyczna:

Obejmuje pracę logopedy z dzieckiem we wczesnym okresie jego życia (od urodzenia do około 3 roku życia). W tym okresie intensywnie dojrzewa układ nerwowy dziecka. Jest to czas najkorzystniejszy do stymulacji i wyrównywania wszelkich nieprawidłowości w rozwoju mowy.
Wczesna interwencja logopedyczna polega na postawieniu diagnozy logopedycznej jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości przeprowadza się terapię logopedyczną, polegającą na stymulacji rozwoju mowy dziecka.

Wspomaganie terapii ortodontycznej u dzieci i dorosłych:
 
W przypadku pacjenta z wadą zgryzu, aby terapia ortodontyczna przyniosła oczekiwane efekty, wymaga wsparcia logopedycznego, poprzez m.in.:
prawidłowe ustawienie języka w pozycji spoczynkowej, naukę dojrzałego sposobu połykania, ćwiczenia żuchwy.
Kinesiotaping logopedyczny

Kinesiotaping logopedyczny jest narzędziem z powodzeniem stosowanym w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej np. w celu domknięcia ust w przypadku obniżonego napięcia mięśnia okrężnego ust, mięśnia bródkowego, mięśni żuchwy, mięśni policzkowych. Aplikacja plastrów ma na celu wzmocnienie mięśni w obszarze ustno-twarzowym oraz przywrócenie prawidłowych (fizjologicznych) czynności motorycznych takich jak: oddychanie nosem, prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, dojrzałe połykanie z językiem znajdującym się na górnych dziąsłach i podniebieniu twardym.

Kinesiotaping logopedyczny ma szerokie zastosowanie w terapii wielu zaburzeń mowy oraz daje możliwość dodatkowego wsparcia oraz wzmocnienia efektów terapeutycznych. Należy pamiętać, że nie jest on substytutem terapii logopedycznej, lecz jej uzupełnieniem, co oznacza, że terapia logopedyczna nie powinna ograniczać się wyłącznie do aplikacji plastrów.

Elektrostymulacja obszaru twarzowego

Elektrostymulacja jest zabiegiem wspomagającym terapię logopedyczną.

Ta metoda jest doskonałym i bardzo skutecznym uzupełnieniem terapii logopedycznej. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom zabieg elektrostymulacji wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. W wyniku przepływu prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie obszaru twarzowego w rezultacie usprawnia się ich funkcje. Metoda Elektrostymulacji od lat z powodzeniem jest stosowana w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

Elektrostymulacja oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka przez co wspomaga jego działanie.
Wskazania do elektrostymulacji:

 • wady wymowy
 • nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka
 • obniżona sprawność aparatu mowy
 • dyzartria
 • nieprawidłowa praca języka i warg
 • zaburzenia napięcia mięśniowego
 • ślinienie
 • opóźniony rozwój mowy
 • u pacjentów po operacji migdałków podniebiennych
 • często jest również uzupełnieniem leczenia ortodontycznego

Serdecznie zapraszam!