"Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa" J. Słowacki
602-736-576

O MNIE

Iwona Maciejewska – logopeda dyplomowany
Iwona Maciejewska – logopeda dyplomowany, terapeuta, filolog polski.

Neurologopeda, Specjalista Wczesnej Interwencji Neurologopedycznej oraz Neurologopedii Dzieci i Dorosłych, Logopeda, Filolog Polski, Pedagog, Biegły Sądowy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz   Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Doświadczenie w diagnozie i terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej zdobyłam, pracując w placówkach oświatowych: stołecznych przedszkolach, szkołach, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz placówkach medycznych. Potwierdzeniem moich wysokich kwalifikacji zawodowych jest uzyskany Certyfikat Polskiego Związku Logopedów.
Na co dzień diagnozuję oraz prowadzę terapię neurologopedyczną i logopedyczną w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie oraz w prywatnym gabinecie. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej w autyzmie, afazji, z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy, z niepłynnością mówienia, jąkaniem, z niedosłuchem, z trudnościami szkolnymi, z dziećmi z dysleksją i zagrożonymi dysleksją. Duży nacisk kładę na przyczyny nieprawidłowego bądź zaburzonego rozwoju mowy, ponieważ od tego uzależniam plan terapii. Bardzo ważna jest dla mnie współpraca z Rodzicami, dlatego zachęcam do aktywnego udziału opiekunów w zajęciach. Jeżeli istnieje taka potrzeba, kieruję na uzupełniające badania specjalistyczne w celu postawienia rzetelnej diagnozy i uzyskania jak najlepszych wyników terapeutycznych.

Jestem praktykiem, który pomaga dzieciom w każdym wieku.

Kursy i szkolenia:

 • Miofunkcjonalna terapia wg A.Kittel
 • Kinesiotaping w logopedii
 • Metoda werbo-tonalna
 • Elektrostymulacja obszaru ustno-twarzowego
 • Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii
 • Diagnoza zaburzeń mowy u dzieci – prawidłowe rozpoznanie i skuteczne narzędzie terapeutyczne
 • Skuteczne narzędzia i metody terapeutyczne w pracy nad zaburzeniami mowy u dzieci i młodzieży
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Trening kontaktu i komunikacji w terapii dziecka ze spektrum autyzmu
 • Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii
 • Diagnoza i terapia jąkania
 • Prelekcje nt. Jak pomóc dziecku w nauce poprawnego mówienia? Profilaktyka i terapia logopedyczna
 • Moje dziecko uczy się mówić – jak zapobiegać wadom wymowy  i zaburzeniom artykulacji?

Autorka interaktywnego kursu logopedycznego dla Kidimax TV